torstai, 15 marraskuu 2018 11:39

Vuoden 2017 parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen palkinto OTT, AA Kari Lautjärvelle

Suomen yhtiöoikeusyhdistys on myöntänyt palkinnon parhaasta vuoden 2017 yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta asianajaja, oikeustieteen tohtori Kari Lautjärvelle teoksellaan Yhtiön etu yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Palkinto julkistettiin yhdistyksen teemapäivässä 6.11.2018.Teoksellaan Lautjärvi osallistuu keskusteluun yhtiön edun sisällöstä ja merkityksestä. Merkitseekö yhtiön etu vain yhtiön ja sen osakkeenomistajien, vai myös yhtiön muiden sidosryhmien intressien huomioimista? Miten vahvasti yhtiön toimintaympäristön tulee vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan?

Palkintoraati korosti perusteluissaan teoksen ajankohtaisuutta. Lautjärven teos on erityisen ajankohtainen, koska voimassaolevan osakeyhtiölain ulkopuolinen kehitys kyseenalaistaa yhä enenevissä määrin perinteistä ajattelua osakkeenomistajaintressin keskeisyydestä. Vallitseva yhtiöoikeudellinen keskustelu osakkeenomistajaintressin keskeisyydestä on palvellut välineenä erityisesti yhtiön johdon ja omistajien välisen intressitasapainon määrittämisessä. Osakkeenomistajakeskeisyys ei kuitenkaan välttämättä tulevaisuudessa riitä perustelemaan osakeyhtiön legitimiteettiä.

Lautjärvi erittelee teoksessaan seikkaperäisesti yhtiön edun oikeudellista sisältöä eri näkökulmista. Hän myös tekee de lege ferenda -kannanottoja siitä, miten normeja johdon velvollisuuksista tulisi kehittää. Merkittävin näistä ehdotuksista koskee lojaliteettivelvoitteen eriyttämistä yleisestä huolellisuusvelvoitteesta omaksi säännöksekseen. Eriyttämisen myötä lojaliteettivelvoitteen soveltamisala laajenisi nykyisestä kohdentumisestaan yhtiötä kohtaan. Lautjärven ehdotuksen mukaan johdon tulisi siten korvata lojaliteettivelvoitettaan tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahinko myös osakkaalle tai muulle henkilölle kuten velkojalle.

Palkintoraati totesi, että Lautjärven käsittelemä aihepiiri on myös omiaan herättämään voimakasta mielipiteen vaihtoa yhdistyksenkin jäsenkunnassa, mikä osaltaan todentaa sen, että Lautjärven teos ansaitsee tulla palkituksi.

“Olen iloinen teokseni saamasta huomiosta ja sen herättämästä keskustelusta, ja arvostan palkintoa erityisestä asiaa tuntevien kollegojen myöntämänä”, kiittelee Lautjärvi.

Kirjoituspalkinnosta päätti yhdistyksen hallitus palkintoraadin esityksestä. Palkintoraatiin kuuluivat Timo Kaisanlahti, Ville Pönkä, Ari Savela ja Ilkka Harju.

Tietoa meistä

Tavoitteenamme on kerätä suomalaiset yhtiöoikeuden asiantuntijat saman aatteellisen katon alle. Järjestämme jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa korkeatasoisen yhtiöoikeuspäivän, jossa keskitymme ajankohtaisiin yhtiöoikeudellisiin teemoihin.

 

Yhteystiedot

 • Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry
  c/o Vesa Rasinaho
  Senior Counsel
  Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
 • Eteläesplanadi 14
  00130 Helsinki
  GSM: +358 40 769 8253
 • Lähetä sähköpostia

Seuraa meitä