perjantai, 31 touko 2019 15:58

Vuoden 2018 parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen palkinto Manne Airaksiselle, Pekka Pulkkiselle ja Vesa Rasinaholle

Suomen yhtiöoikeusyhdistys on palkinnut Manne Airaksisen, Pekka Pulkkisen ja Vesa Rasinahon vuoden 2018 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta. Palkinto annettiin heidän teoksiensa Osakeyhtiölaki I ja II kolmansista uudistetuista painoksista. 

Palkintoraati totesi perusteluissaan, että vaikka teokset ovat – kuten kirjoittajat itsekin toteavat – käsikirjoja, niissä tarkastellaan useita osakeyhtiöoikeudellisia tulkintakysymyksiä monipuolisesti ja moniulotteisesti kiinnittäen huomiota muun muassa vero-, arvopaperimarkkina- ja velvoiteoikeudellisiin teemoihin. Kirjoittajat ovat myös ottaneet huomioon aihetta koskevaa muuta kirjallisuutta, myös ajankohtaista tutkimusta, ja tuovat esiin paitsi omia näkökulmiaan myös muiden esittämiä tulkintoja. Lisäksi vaikka Osakeyhtiölaki I ja II on suunnattu ennen kaikkea käytännön oikeudenhoidon parissa työskenteleville juristeille, ne – samoin kuin niiden aikaisemmat painokset – ovat saaneet huomattavaa painoarvoa suomalaisessa osakeyhtiöoikeudellisessa tutkimuksessa. Ei liene liioiteltua väittää, että yhtiöoikeutta harjoittavien keskuudessa teokset lukeutuvat eniten viittauksia saaneiden lähteiden joukkoon.

Palkintoesitystä tehdessään palkintoraati kävi keskustelua siitä, mikä on Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen kirjoittajapalkinnon funktio. Ajatuksia herätti erityisesti se, voidaanko palkinto myöntää käsikirjatyyppiselle teokselle vai tulisiko sen kohdistua tieteellisemmin orientoituneisiin tuotoksiin. Kun Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen tarkoituksena on ”edistää suomalaista yhtiöoikeutta ja sen tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla”, palkintoraati katsoi, että kirjoittajapalkinto tulee myöntää kirjalliselle tuotokselle, joka edistää asianomaisena ajanjaksona parhaiten mainittua päämäärää siihen katsomatta, ovatko kirjoittajien ambitiot tieteellisesti vai käytännöllisesti painottuneita.

Kirjoituspalkinnosta päätti yhdistyksen hallitus (pl. puheenjohtaja Rasinaho) palkintoraadin esityksestä. Palkintoraatiin kuuluivat Ilkka Harju, Kari Lautjärvi, Ville Pönkä ja Ari Savela. 

Tietoa meistä

Tavoitteenamme on kerätä suomalaiset yhtiöoikeuden asiantuntijat saman aatteellisen katon alle. Järjestämme jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa korkeatasoisen yhtiöoikeuspäivän, jossa keskitymme ajankohtaisiin yhtiöoikeudellisiin teemoihin.

 

Yhteystiedot

 • Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry
  c/o Vesa Rasinaho
  Senior Counsel
  Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
 • Eteläesplanadi 14
  00130 Helsinki
  GSM: +358 40 769 8253
 • Lähetä sähköpostia

Seuraa meitä