Yhtiöoikeudelliset oikeustapaukset

Alla oleva lista sisältää osakeyhtiöitä käsittelevät korkeimman oikeuden ennakkopäätökset vuodesta 2004 eteenpäin.

KKO:2020:99

Osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen
Lunastushinta

KKO:2020:34

Osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen
Yhtiökokouksen päätöksen moite
Osakassopimus

KKO:2020:5

Konkurssi - Konkurssin edellytykset
Velan vanhentuminen
Osakeyhtiö

KKO 2018:20

Kirjanpitorikos - Törkeä kirjanpitorikos 
Veropetos - Törkeä veropetos
Osakeyhtiö - Samastaminen

KKO 2018:19

Osakeyhtiö - Suunnattu osakeanti - Sulautuminen - Yhdenvertaisuus

KKO 2017:94

Osakeyhtiö - Samastaminen
Palkkaturva

KKO 2017:58

Konkurssi - Konkurssin edellytykset
Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen
Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen toimivalta

KKO:2016:58

Ympäristörikos - Ympäristön turmeleminen
Osakeyhtiö - Hallituksen jäsen

KKO:2016:26

Oikeusvoima
Osakeyhtiö - Osakeyhtiön purkautuminen

KKO:2015:105

Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite
Konserni - Yhtiön varojen käyttö - Yhdenvertaisuus - Konserniavustus

KKO:2015:104

Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Tilinpäätöksen ja osingonjakopäätöksen moite
Konserni - Konserniavustus

KKO:2015:19

Osakeyhtiö - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2015:17

Osakeyhtiö
Samastaminen

KKO:2014:65

Osakeyhtiö - Yhtiön varojen käyttö
Sopimus - Sopimuksen sitovuus

KKO:2013:75

Osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen - Lunastuslauseke

KKO:2012:65

Osakeyhtiö - Hallituksen jäsen - Selvitystila
Vahingonkorvaus

KKO:2012:64

Osakeyhtiö - Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen - Lunastushinta

KKO:2010:84

Osakeyhtiö - Rekisteristä poistettu yhtiö - Puhevalta Yksipuolinen tuomio - Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon

KKO:2009:41

Osakeyhtiö - Sulautuminen Panttaus

KKO:2009:19

Osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen – Lunastushinta

KKO:2006:90

Osakeyhtiö - Hallitus - Konserni

Panttaus - Panttauksen pätevyys

KKO:2006:19

Osakeyhtiö - Osake - Yhtiöjärjestyksen tulkinta – Yhtiövastike

KKO:2005:122

Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2005:47

Osakeyhtiö - Rekisteröiminen

KKO:2004:35 

Osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Osakkeen lunastaminen – Kanneaika 

 

Alla oleva lista sisältää asunto-osakeyhtiöitä koskevat korkeimman oikeuden ennakkopäätökset vuodesta 2004 eteenpäin.

KKO 2021:35

Asunto-osakeyhtiö - Vahingonkorvaus - Rakennuksen kunnossapito

KKO 2021:32

Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö

KKO 2021:12

Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen

KKO 2020:28

Kiinteistöosakeyhtiö - Yhtiöjärjestys - Yhtiöjärjestyksen tulkinta - Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

KKO 2018:55

Oikeudenkäyntimenettely
Tuomioistuinsovittelu - Sovinto
Asunto-osakeyhtiö - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

KKO:2017:22

Asunto-osakeyhtiö - Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

KKO:2017:2

Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen

KKO:2016:43

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Yhdenvertaisuus
Yhtiöjärjestys - Yhtiövastike - Käyttömaksu

KKO:2016:33

Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Rakennuksen kunnossapito
Vahingonkorvaus - Vahingonkorvausvastuu

KKO:2015:87

Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö - Rakennuksen kunnossapito

KKO:2013:74

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Hallitus - Toimikausi - Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

KKO:2013:47

Asuntokauppa - Asuntokauppalain soveltaminen
Asunto-osakeyhtiö - Grynderi

KKO:2012:88 

Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Yhtiöjärjestys - Hallinta

KKO:2011:39

Asunto-osakeyhtiö - Osakkeenomistajan muutostyö - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

KKO:2010:17

Asunto-osakeyhtiö - Isännöitsijäntodistus - Hallituksen jäsenen vastuu
Asuntokauppa - Asuntokauppalain soveltaminen
Vahingonkorvaus

KKO:2009:60

Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Rakennuksen kunnossapito

KKO:2009:22

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiövastike - Vesimaksu - Yhtiöjärjestyksen tulkinta - Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen

KKO:2008:64

Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen - Osakkeenomistajan muutostyö

KKO:2008:7 

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2007:15

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite - Yhtiövastike - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot

KKO:2005:83 

Asunto-osakeyhtiö - Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Rakennuksen kunnossapito - Yhtiövastike - Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2005:65

Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2005:26

Asunto-osakeyhtiö - Asunto - osakeyhtiön rakennus ja huoneistot - Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2004:91

Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen

Tietoa meistä

Tavoitteenamme on kerätä suomalaiset yhtiöoikeuden asiantuntijat saman aatteellisen katon alle. Järjestämme jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa korkeatasoisen yhtiöoikeuspäivän, jossa keskitymme ajankohtaisiin yhtiöoikeudellisiin teemoihin.

 

Yhteystiedot

 • Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry
  c/o Vesa Rasinaho
  Senior Counsel
  Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
 • Eteläesplanadi 14
  00130 Helsinki
  GSM: +358 40 769 8253
 • Lähetä sähköpostia

Seuraa meitä