Tunnustuspalkinnot

OTM Tiina Jääskeläinen: Kestävyysraportointisääntelyn tarkoituksenmukaisuus arvopaperimarkkinaoikeudellisesta näkökulmasta. Helsingin yliopisto 2021. (Jääskeläinen 2021)

KTM Ali Obali: Osakeyhtiön tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun hallinta vastuuvakuutuksella. Tampereen yliopisto 2021. (Obali 2021)

OTM Niclas Ruotsalainen: Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus suhteessa yhteiskuntavastuuseen taloudellisen kriisin aikana. Helsingin yliopisto 2021. (Ruotsalainen 2021)

OTM Santeri Tiilikainen: Aktivistisijoittajan lojaliteettivelvollisuus vähemmistöosakkeenomistajana. Helsingin yliopisto 2021. (Tiilikainen 2021)

OTM Elsa Airaksinen: Osakkeenomistajan esteellisyys osana lähipiirisääntelyä pörssiyhtiöissä. Lapin yliopisto 2020. (Airaksinen 2020)

OTM Teemu Jokiharju: Creating shared value – osakeyhtiölaki ja sidosryhmäintressien integroiminen yrityksen liiketoimintaan. Helsingin yliopisto 2020. (Jokiharju 2020)

OTM Annika Lehtonen: Kohdeyhtiön osakkeenomistajien määräysvalta ostotarjousten edistämisen keskiössä. Helsingin yliopisto 2020. (Lehtonen 2020)

OTM Ella Lyytinen: Osakeyhtiölain 7:7 erityinen tarkastus ja sen painavat syyt (Itä-Suomen yliopisto 2019) (Lyytinen 2019)

OTM Matias Oikarinen: Talousteoriaa vai politiikkaa? Pankkien palkitsemissääntely oikeudellisena ilmiönä (Helsingin yliopisto 2019) (Oikarinen 2019)

OTM Jenna Piippo: Arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen ja markkinoiden manipulaation konkurrenssiongelma (Lapin yliopisto 2019) (Piippo 2019)

OTM, KTM Antti Vepsä: Vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön sääntelyn toteuttaminen Suomessa (Tampereen yliopisto 2019) (Vepsä 2019)

OTM Juho Kärpijoki: The Effects of Mandatory Ownership Disclosure on the Market for Corporate Control (Helsingin yliopisto 2018)

OTM Emmi Nykänen: Osakeyhtiön purkamisen vaikutus osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuuseen (Itä-Suomen yliopisto 2018)

KTM Marko Peltonen: MiFID II -direktiivin vaikutus kaupankäyntiin listaamattomilla arvopapereilla sijoituspalveluyrityksen näkökulmasta (Tampereen yliopisto 2018)

OTM Tero Pikkarainen: Yhtiön edun ja yhdenvertaisuusperiaatteen välinen jännite suunnatuissa osakeanneissa – milloin suunnatulle osakeannille on painava taloudellinen syy? (Helsingin yliopisto 2018)

OTM Tuomas Kuusela: Kriisiyhtiön rahoitusrakenteen tehokas ja oikeudenmukainen järjestely - Tulisiko Suomeen ottaa vaikutteita Ison-Britannian scheme of arrangement -järjestelystä? (Helsingin yliopisto, 2017)

OTM Eino Rautanen: Activist Investing Under the EU Market Abuse Regime (Helsingin yliopisto, 2017) (OTM Eino Rautanen 2017)

OTM Ella Soldan: Julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön hallituksen toimivalta yhtiön omien osakkeenomistajien välisessä valtataistelussa (Helsingin yliopisto, 2017) (OTM Ella Soldan 2017)

OTM Mia-Maria Skog: Ledningens ansvar för icke-finansiell information och dess rapportering i aktiebolag (Turun yliopisto) (OTM Mia-Maria Skog, 2016)

OTM Matias Moberg: Järkevä sijoittaja - arvopaperimarkkinaoikeudellinen tutkimus normatiivisesta rationaalisuudesta ja markkinasääntelyn sijoittajakuvasta (Helsingin yliopisto) (OTM Matias Moberg, 2016)

OTM Christa Anttila: Listayhtiöiden jatkuva tiedonantovelvollisuus finanssikovenanttien rikkoutuessa (Helsingin yliopisto) (OTM Christa Anttila, 2016)

OTM Linda Hellstén: Disclosure and delayed disclosure of inside information in the light of the EU Market Abuse Regulation (Helsingin yliopisto) (OTM Linda Hellstén, 2015)

OTM Antti Luhtala: Equity Decoupling (Helsingin yliopisto) (OTM Antti Luhtala, 2014)

KTM Rosanna Virtanen: Säilytysyhteisön vastuu sijoitusrahastotoiminnassa (Turun yliopisto) (KTM Rosanna Virtanen, 2013)

OTM Paavo Hurskainen: Oikeustaloustieteellinen arvio pörssiyhtiön omien osakkeiden hankinnan vaikutuksista osakkeenomistajien asemaan (Lapin yliopisto) (OTM Paavo Hurskainen, 2013)

OTK Annika Ojantakanen: Corporate benefit konserniyhtiöiden välisissä liiketoimissa (Helsingin yliopisto) (OTK Annika Ojantakanen, 2013)

OTM Johanna Salonen: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen yhtiöoikeudellinen vastuu ja sen taloudellinen rajaaminen sekä kohdistaminen (Helsingin yliopisto) (OTM Johanna Salonen, 2013)

OTM Vilja Virta: Määräysvaltaosakkeenomistajan lojaliteettivelvollisuus (Turun yliopisto, arvosanalla laudatur, 2012)
(OTM Vilja Virta, 2012)

OTM Ville Kivikoski: "Tilintarkastuksen merkitys osakeyhtiössä" (Turun yliopisto, laudatur)
(OTM Ville Kivikoski, 2011)

OTM Marko Männikkö: "Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen merkitys osakeyhtiön velkojiensuojan perustana"
(Helsingin yliopisto, Eximia) (OTM Marko Männikkö, 2011)

OTM Paul Raade: "Limits to creditor control" (Helsingin yliopisto, laudatur) (OTM Paul Raade, 2011

OTM Jan Långstedt: Safeguarding Shareholder Investments in Russia. A Corporate Governance Perspective.
(Turun yliopisto, laudatur, OTM Jan Långstedt, 2010)

OTM Aleksi Pekkala: Velkojakontrolli osakeyhtiössä – rahoitusoikeudellinen tutkimus velkojakontrollista ja sen
juridisista riskeistä suomalaisessa osakeyhtiössä (Helsingin yliopisto, laudatur,OTM Aleksi Pekkala, 2010)

OTM Jukka Pello: Velallisyhtiön vapaaehtoinen uudelleenjärjestely ja velkakonversio (Helsingin yliopisto, laudatur,
OTM Jukka Pello, 2010).

OTM Marika Salo: Hyvä liiketoimintapäätös (Vaasan yliopiston Kauppatieteellinen tiedekunta, arvosanalla 5
(korkein mahdollinen), OTM Marika Salo, 2010)

OTM Antti Kuha: Osakeyhtiöjohdon lojaliteettivelvollisuus (Helsingin yliopisto, laudatur, OTM Antti Kuha, 2010

OTM Pasi Hartikainen: "Osakeyhtiön maksukykyisyystesti osakeyhtiölain ja liiketalouden näkökulmasta"
(LUT, laudatur, OTM Pasi Hartikainen, 2008)

OTM Johan Huldén: "Vad anses utgöra en begränsning av rätten att avyttra och förvärva aktier enligt ABL"
(TY, eximia, OTM Johan Huldén 2008)

OTM Tatu Tulokas: "Osakeperusteinen palkitseminen: maksuttoman osakkeen hyödyntäminen kannustinjärjestelmissä"
(LUT, eximia, OTM Tatu Tulokas, 2008)

OTM Sampo Valmunen: "OYL 13:10.1 §:n mukainen rahoituskielto" (TY, eximia, OTM Sampo Valmunen, 2008

OTK Laura Oksama: "Keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuksenottajaosakkaan oikeusasema eräissä yritysjärjestelyissä"
(Tutkielma, Laura Oksama, 2007)

OTK Essi Rimali: "Vähemmistöosakkeen lunastushinnan määräytyminen suomalaisessa pörssiyhtiössä"
(Pro Gradu, OTK Essi Rimali, 2007)

OTK Juha Jokinen: "Maksukykyisyystesti" (Pro Gradu, OTK Juha Jokinen, Defensor Legis)

OTK, kauppatieteen ylioppilas Rosanna Virtanen: "Yhtiön esitevastuu arvopaperimarkkinoilla" (Vuosi 2006)

Tietoa meistä

Tavoitteenamme on kerätä suomalaiset yhtiöoikeuden asiantuntijat saman aatteellisen katon alle. Järjestämme jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa korkeatasoisen yhtiöoikeuspäivän, jossa keskitymme ajankohtaisiin yhtiöoikeudellisiin teemoihin.

 

Yhteystiedot

 • Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry
  c/o Vesa Rasinaho
  Senior Counsel
  Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
 • Eteläesplanadi 14
  00130 Helsinki
  GSM: +358 40 769 8253
 • Lähetä sähköpostia

Seuraa meitä